Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittäminen

PERSONAL TRAINER-seniori ja liikuntakoulutus

1.10.2023 sain suoritettua em. mainitun sertifikaatin. Opetusta oli yhteensä 30 h. Opetuksen sisältö:

  • Vanhenemisen fysiologia
  • Fysiologiset tekijät jotka vaikuttavat yleisiin ikäihmisten sairauksiin.
  • Fyysinen harjoittelu huomioon ottaen iän tuomat muutokset.
  • Optimaalinen harjoittelu ja ravinto keinona ikääntymisen ja sairauksien jarruttamiseen sekä seikkoja lääkkeiden huomioon ottamisesta.
  • Senioreille sopivien liikuntalajien ja testauksen demot ja käytännön harjoittelu.
  • Valmentajan rooli ja vastuu senioreiden kanssa toimimisessa.